صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

صنایع بومی هر شهر ایران تا چه میزان می تواند ارزآوری و اشتغال را به همراه داشته باشد ؟

در حال حاضر چه تعداد شاغل در این صنایع مشغول به کار هستند ؟

مرتبط با این