حس ورزش از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

حس ورزش

حس ورزش

ویژگی های ورزش بدمینتون از زبان كاپیتان اسبق تیم ملی ایران آقای آرش عبد المحمدیان

بدمینتون كه اولین بار از كشور هند توسط افسران انگلیسی به انگلستان انتقال پیدا كرد به اسم حل زندگی دوك انگلیسی بدمینتون گذاشته شد اسم اصلی آن بازی پونا و هندی است

1396/01/06
|
20:38
دسترسی سریع
حس ورزش