حس ورزش از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

حس ورزش

حس ورزش

مقام اول دوچرخه سواری اینچئون گفتگو با محمد دانشور قهرمان دوچرخه سواری ایران

از 13 سالگی دوچرخه سواری می كنه و در 17 سالگی وارد تیم ملی میشه او كسی نیست به جز قهرمان دوچرخه سواری ایران

1396/01/06
|
08:00
دسترسی سریع
حس ورزش