محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای پیرامون انتخابات

در این برنامه از محرمانه مستقیم همراه با خانم دكتر جواهری پور ، دبیر قطب كشور محیط زیست و همچنین مشاور آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست پیرامون مشكلات محیط زیستی در ایران و پیشرفت در زمینه انرژی های نو میپردازیم با ما همراه باشید،

1396/02/27
|
14:58
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم