محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای ویژه انتخابات

كار آفرینی برای هركشوری به ویژه كشور ما از اهمیت ویژه ای برخورداره اما این كارآفرینان باید در شرایطی قرار بگیرند كه بتونن كار آفرینی كرده و شكوفا بشن .در این برنامه از محرمانه مستقیم همراه با جناب آقای رضا پدیدار در این زمینه صحت میشه. شمارو به شنیدین این برنامه دعوت میكنیم

1396/02/27
|
15:40
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم