محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

سه شنبه ساعت20:30

فرهنگ وهنر مانند فضایی است كه در اون تنفس میكنیم و همه رشد و كمال انسانی ما ریشه در فرهنگ ما داره در این برنامه از محرمانه مستقیم همراه جناب آقای شمقدری پیرامون فرهنگ و هنر و اثر اون در ایران صحبت میكنیم .

1396/02/26
|
12:04
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم