محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای ویژه انتخابات

امنیت در هركشور یكی از مهمترین مسالیه كه حفظ اون از واجبات افراد اون كشور محسوب میشه در این برنامه محرمانه مستقیم پیرامون امنیت كشور عزیزمون صحبت میشه .كارشناس این برنامه جناب آقای رشید جلالی عضو ثابت كمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس .

1396/02/23
|
09:54
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم