محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای پیرامون انتخابات

بررسی سیاسی روابط بین الملل ایران در چند سال اخیر همراه با جناب آقای دكتر قناد باشی كارشناس سیاسی

1396/02/23
|
09:43
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم