تریبون آزاد پنج شنبه و جمعه از ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

تریبون ازاد

تریبون آزاد

اینجا تریبون برای همه جوانان ایران آزاد است

چه دانشجو چه كارمند چه كارگر چه و چه هر جوان ایرانی برای صحبت كردن و صدای خودشو به مسئولین رسوندن تریبون براش آزاده

1396/02/18
|
13:25
دسترسی سریع
تریبون ازاد