صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت بین فواصل برنامه ها به مدت 5 دقیقه

22 فروردین روز آغاز ثبت نام انتخابات است

اگر کسی بگوید مستقیم که من می خواهم کاندید شوم نه دعوت انتخاباتی است نه پلاکارد انتخابات البته اگر کسی بگوید بیایید به من رای بدهید قبل از ثبت نام انتخابات این می شود تبلیغ انتخاباتی

مرتبط با این