درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

نگهداری از آراء مردم توانسته موجی از شوق و شور و اعتماد را دربین مردم ایجاد كند

دشمنان نظام به صورت گسترده در رسانه های مجازی به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده كارهایی را آغاز كرده اند

1396/02/29
|
15:09
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت