درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

نگاه رسانه های بیگانه به مناظره دوم انتخاباتی ایران

بعضی از موضوعات بیشتر مدنظر نامزدها بود نظر رسانه های بیگانه در مورد مناظره ها ....

1396/02/23
|
15:38
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت