درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

محمود گرجی كارشناس رسانه در مورد رسانه های بیگانه كه در راستای تخریب شورای نگهبان كارمی كنند صحبت می كند

موضوع شورای نگهبان - اختیارات و وظایف این نهاد انقلابی از دیدگاه رسانه های بیگانه در این برنامه بررسی می شود

1396/02/23
|
15:36
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت