درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

واژه هایی كه امروزه از رسانه های بیگانه منتشر می شود بیش از پیش بوی خشونت و بی اعتمادی می دهد

مخاطبان داخلی بیشتر به دنبال حقیقت هستند تا خشونت و بی اعتمادی
كارشناس برنامه سید محمد باقر برقعه ای تحلیلگر گفتمان

1396/01/29
|
14:16
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت