درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

BBC ادعا می كند كه خبرگزاری بی طرفی ست بی طرفیی كه بارها و بارها نقض شده است این را جرج اوردر میگوید و باز می گوید در این شبكه آدم زود ذهنیت پروپاگاندایی پیدا می كند

قاب یك كشور چگونه هدف قرار می دهند چگونه اتاق فكر در بخش های رسانه ها و اقتصاد ها و... كار می كنند

1395/12/17
|
09:30
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت