درست مثل حقیقت هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

درست مثل حقیقت

درست مثل حقیقت

تبلیغات ..... فروشنده ها ادعاهای زیادی به كار خود داشتند آنها می توانستند باورها را تغییر دهند .. رد پای تبلیغات در دنیای اقتصاد و اجتماعات انسانی بسیار زیاد است

1652 كاغذ بزرگی در یكی از خیابان های شهر نصب شد . مردم به زور مطالب روی كاغذ را می خواندند آن اگهی قهوه بود و در سال 1658 آگهی چای در روزنامه ها چاپ شد ....

1395/12/17
|
09:21
دسترسی سریع
درست مثل حقیقت