بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

زرنگی یا چابکی

تفاوت زرنگی با چابکی .. زرنگی یعنی به نفع خود شخص عمل کردن یا سریع عمل کردن و چابکی

1397/03/19
|
09:13
دسترسی سریع
بی زحمت