بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بهانه

آیابهانه آوردن مهارت می خواهد؟ بهانه گرفتن کار آدمهای تنبله. اونها که حال و حوصله ندارن و هی دنبال بهونه های جورواجورن که ازپذیرش مسئولیت کارها فرار کنن.

1397/02/16
|
07:01
دسترسی سریع
بی زحمت