بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

ماجرای نخود آش بودن

ماجرای گاو کشاورزی که پاش می شکنه و راهنمایی های گوسفند برای خوب شدن گاو و خوب شدن گاو و قربانی کردن گوسفند در برنامه بی زحمت با موضوع نخود آش

1396/12/16
|
10:57
دسترسی سریع
بی زحمت