بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

چابك بودن یا بچه زرنگ بودن

چابك ها زرنگ اند یا بچه زرنگ ها چابك ... زرنگی های مدرن .. قدیم ها وقتی یك عده جوراب توی سرشون می كشیدند با چراغ قوه می رفتند دزدی فكر می كردند زرنگند

1396/12/12
|
12:00
دسترسی سریع
بی زحمت