پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

پی نوشت

برخورد شما در برابر گرون فروشی شب عید چیست

پاسخ های شما به گرون فروشی یه پیراهن آبی خط دار به فروشنده فرصت طلب در برنامه پی نوشت صدای خود را می توانید اینجا بشنوید

1397/03/19
|
12:39
دسترسی سریع
پی نوشت