پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

اسكوتر برقی

خبرنگار پی نوشت كه درآمد ناچیزی دارد و نمی تواند از این دستگاه ها بخر د هر روز به پارك می رود و گزارش هایی در مورد این دستگاه جدید كه بین جوانان و نوجوانان 2 سال است مد شده جمع آوری می كند

1396/11/11
|
12:09
دسترسی سریع
پی نوشت