پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

كسب های وابسته به اینترنت

مختل شدن كسب كارهایی كه در این روزها دچار اختلال شده است گفتگو با دكتر رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی ایران

1396/10/13
|
08:46
دسترسی سریع
پی نوشت