پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

هشتك‌هایی برای موج سواری

بررسی فضای مجازی و كاربران در هفته های گذشته و هشتك‌هایی كه طراحی شد و رسانه های بیگانه برای موج سواری آماده شدند

1396/10/13
|
08:45
دسترسی سریع
پی نوشت