صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

رضا ساکی در "" پی نوشت "" 18 مرداد ماه درباره معضل عکس گرفتن از غذاها و گذاشتن در اینستاگرام صحبت کرده است.

مرتبط با این