جوان گشت پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 80 دقیقه

بُقمِچ یا ماسوله

شهر چناران روستایی دارد به نام بقمج كه مدل ماسوله ساخته شده است و خانه های پله كانی دارد

1398/11/28
|
08:35
دسترسی سریع
جوان گشت