صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

چطور می شود اصفهان می شود نصف جهان و کویر مصر به این بزرگی را در دل خود نگه می دارد ؟ طنز ایرانگردی جوان گشت علت را می گوید :

مرتبط با این