صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

پرویز به دنبال خانجون رفته به باغ پرنده های مشهد که ورودی باغ یک سری طوطی روی درخت نشسته اند و با بازدید کننده ها عکس می گیرند پرویز همچنان که به دنبال خانجون می گشت .....

مرتبط با این