صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

در اصول کافی آمده است امام صادق (ع) می فرمایند : بهترین اعمال نزد خداوند نماز است

آخرین وصیت انبیاء و اولیاء خدا نماز بوده است و سفارش به نماز کردهاند

مرتبط با این