صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ويژه اذان ظهر به مدت 45 دقيقه

تصرف های جزعی مثل استفاده از سایه درخت کسی یا تکیه دادن به دیوار منزلی در خیابان اشکالی ندارد

اگر منزلی را در شهر مشهد بقصد راحتی خانواده تهیه کنیم برای سفر سالی چند بار به آن خمس تعلق می گیرد پاسخ در بخش احکام قرار عاشقی امروز

مرتبط با این