صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

سوگند به آسمان که در لحظه ملکوتی اذان نزدیکتر می شود به زمین و سوگند به عشق که معشوقی جز خدا نیست

مرتبط با این