صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

کسی که مال حرام می خورد دیگر عبادتش دوست داشتنی نیست و لذت نمی برد

مرتبط با این