صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

سلام خدا وقتی باهات حرف می زنم دست و دلم می لرزه .. خدایا پاهام به سنگی گیر کرده و زمین خوردم .. سرم به آسمان و بود و جلوی پام رو ندیدم ..

مرتبط با این