فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

منافع مشتریان چند نوع است؟

در هر مشتری‌ به جز منافع اقتصادی منافع احساسی، منافع خودبیانگری و منافع اجتماعی وجود دارد...

1398/11/30
|
13:59
دسترسی سریع
فصل اول