فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

نقاط ضعف كار كجاست؟

بررسی نقاط ضعف در كسب و كارها بسیار مهم و حائز اهمیت است. باید ابتدا به شناخت كامل خود برسیم تا نقاط ضعف مشخص شود.

1398/11/01
|
08:21
دسترسی سریع
فصل اول