صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

مشکلات و موانعی که بر سر راه ایمن سازی مدارس به خصوص مدارس مناطق محروم وجود دارد چیست؟

در این خصوص با دکتر مهسا کامی شیرازی گفتگو شد ایشان به امنیت فیزیکی و امنیت فرهنگی و امنیت روانی دانش آموزان هم اشاره کردند.

مرتبط با این