سه سوت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 10 دقیقه

مسابقه تلفنی از شبكه جوان

وقتی روز به روز به شما طنازهای شبكه جوان اضافه میشه مسابقه ای طراحی شد تا خاطرات شاد شما در این بخش اجرا بشه با داوری اردشیر منظم

1396/07/02
|
11:46
دسترسی سریع
سه سوت