دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

بررسی محیط زیست بهتر برای آینده فرزندانمان در دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی هر دوشنبه ساعت یازده شب با حضور كارشناسان به بررسی فناوری‌های سازگار با محیط زیست می‌پردازد

1397/07/16
|
10:32
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی