دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

خودروهای هیبریدی

دوشنبه شب مورخ اول آبانماه در برنامه دوباره آسمان آبی درباره خودروهای هیبریدی صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/03
|
08:08
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی