دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

ساختمان های سبز

طی دو هفته گذشته در برنامه دوباره آسمان آبی پیرامون ساختمان های سبز و شهر های سبز صحبت شد این هفته هم در این برنامه به ادامه بحث پرداختیم كه با هم بخشی از ان را میشنویم

1396/07/12
|
08:33
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی