دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

انرژی زمین گرمایی

با هم میشنویم صحبتهای دو كارشناس برنامه جناب آقای دكتر میر آبادی و جناب آقای دكتر رضائیان پیرامون مباحث انرژی زمین گرمایی و پیشرفت آن درایران

1396/06/08
|
09:12
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی