دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

روزمرگی در ازدواج

آیا هیجانات روزهای اول ازدواج باید تا سال ها ادامه داشته باشد؟ آیا عشق بعد از ازدواج از بین می رود؟
در دایره ی این هفته خانم دكتر غفاری از شخصیت شناسی فردی می گوید ؛ شناختی كه می تواند واقعیت یك ازدواج را نشان دهد.

1399/07/13
|
12:54
دسترسی سریع
دایره