دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رشد كردن در یك ازدواج

آیا شما درمورد ازدواج به چشم یك مرحلۀ مهم از زندگی نگاه می‌كنید؟ آیا آمادۀ رنج‌ها، سختی‌ها و تفاوت‌های آن هستید؟
خانم دكتر غفاری این هفته همراه دایره رادیو جوان بودند.

1399/06/29
|
10:09
دسترسی سریع
دایره