دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رشد کردن در یک ازدواج

آیا شما درمورد ازدواج به چشم یک مرحلۀ مهم از زندگی نگاه می‌کنید؟ آیا آمادۀ رنج‌ها، سختی‌ها و تفاوت‌های آن هستید؟
خانم دکتر غفاری این هفته همراه دایره رادیو جوان بودند.

1399/06/29
|
10:09
دسترسی سریع
دایره