دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

كنترل خشم

چگونه در زندگی خشم خود را كنترل كنیم

در برنامه این‌هفته دایره همراه با كارشناس برنامه درباره كنترل خشم صحبت‌هایی داشیتم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/12/10
|
14:29
دسترسی سریع
دایره