دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رنجش در زندگی مشترك

در برنامه این هفته دایره مورخ هفتم آذر ماه درباره نحوه مدیریت رنجش در زندگی مشترك صحبت كردیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/09/09
|
14:30
دسترسی سریع
دایره