دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

درک متقابل

در برنامه این هفته دایره مورخ بیست و پنجم بهمن ماه درباره درک متقابل در زندگی زناشویی صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/11/27
|
11:05
دسترسی سریع
دایره