دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

ارتباط موثر

در برنامه این هفته دایره مورخ بیستم دیماه درباره ارتباط موثر صحبت هایی داشتی که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/10/22
|
12:41
دسترسی سریع
دایره