دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

تایید طلب ها

در برنامه دایره پنجشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه در باره تایید طلب ها صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/09/24
|
09:54
دسترسی سریع
دایره