دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

مهارت ارتباط

در برنامه دایره مورخ پانزدهم آذرماه درباره مهارت ارتباط صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/09/17
|
12:41
دسترسی سریع
دایره