چهار چهار دو جمعه ها از ساعت 20:45 به مدت 75 دقیقه

یحیی گل محمدی و داستان تكراری استعفاهایش

آیا این بار هم گل محمدی به پرسپولیس برمیگردد؟!
حق با یحیی است یا درویش؟!

بررسی داستان قهر یحیی گل محمدی از پرسپولیس در برنامه چهار چهار دو با اجرای رسول نعمتی.

1402/07/21
|
21:05
دسترسی سریع
چهار چهار دو